Det Gamle Grækenland

Podcast # 461: The Spartan Regime

Spartanerne var krigere par excellence, men deres kultur var meget mere kompleks. Jeg pakker nogle af disse kompleksiteter ud med historikeren Paul Rahe

Podcast # 496: Hvad Platons republik har at sige om at være mand

Platons Republik er en skelsættende afhandling i vestlig politisk filosofi og tanke. Det rammer idéer, som vi stadig kæmper med i vores egen tid.

Podcast # 588: Den dristige kommando af Alexander den Store

Alexander den Store blev konge af Makedonien i en alder af 19. I en alder af 30 kontrollerede han et stort imperium. 2.000 år senere er hans indflydelse vedvarende.